This page in English

Forskargrupp

Företagspatriarkalism i Japan och Sverige

Om gruppen

Om gruppen

Gruppuppgifter

Forskningsämne

Inom projektet bedrivs forskning om företagspatriarkalism. I boken Faderliga företagare. Företagspatriarkalism i Japan och Sverige (beräknad utgivning 2014) analyserar professor Christer Ericsson, Idrott, professor Björn Horgby, Historia, och historieämnets tidigare gästforskare ekonomhistorikern docent Shunji Ishihara, Ekonomiska institutionen, Tokyo universitet, hur industriföretagare från och med den senare delen av 1800-talet fram till den senare delen av 1900-talet med patriarkaliska metoder sökte lösa de tidsbundna styrproblemen i Japan och Sverige. Styrproblem och valet av metoder var i sin tur också beroende av genusordningen i respektive land, hur arbetarna agerade och organiserade sig fackligt samt hur staterna agerade.

Forskare