Besöksrestriktioner i samband med corona

Händer.

Under coronapandemin har omfattande besöksrestriktioner införts inom hälso- och sjukvården. Men hur har det påverkat patienterna och deras anhöriga?
Främst negativt, visar en ny studie och det gäller både den psykiska och fysiska hälsan.