Ny studie om bostäder som arbetsplatser under covid-19-pandemin

Vårdpersonal visar någonting på en mobil för en äldre kvinna.

Pandemin ställer höga krav på den fysiska arbetsmiljön. Nu undersöker forskarna Cecilia Pettersson och Helle Wijk hur bostaden fungerar som arbetsplats för personal inom hemtjänst och hemsjukvård. Målet är att studien ska bidra till en större medvetenhet om hur arbetsmiljön i ordinärt boende behöver förbättras – en nödvändighet för att kunna rekrytera personal till hemtjänst och hemsjukvård.

Det är en utmaning att arbeta i hemmamiljö och i coronapandemins spår behöver allt fler rehabilitering i hemmet. Det gäller både de som har varit inlagda på sjukhus till följd av covid-19 och personer med långdragna symtom som kan behöva olika typer av vårdinsatser.

Skärpta hygienkrav på grund av pandemin gör situationen ännu tuffare för personalen inom hemtjänst, hemsjukvård och rehabilitering. Trånga bad och sovrum försvårar arbetet och ökar risken för arbetsskador vid förflyttningar.

Projektledaren Cecilia Pettersson, biträdande lektor i arbetsterapi vid Örebro universitet, Helle Wijk, professor i omvårdnad vid Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet och Sofia Tavemark, arbetsterapeut i Örebro kommun har analyserat intervjuer med personal inom hemtjänst och hemsjukvård i två kommuner. Personalkategorier som ingår i studien är arbetsterapeut, fysioterapeut, sjuksköterska, undersköterska och vårdbiträde.

Bristfällig information om smittskydd

Preliminära resultat av studien visar att informationen om smittskydd har varit bristfällig. Många insatser tar längre tid och det tar även längre tid för personalen att hantera skyddsutrustningen. Trånga lägenheter och många äldre med nedsatt hörsel eller en kognitiv funktionsnedsättning gör det extra svårt för personal att hålla avstånd. Många känner också en stark oro för att föra smittan vidare.

Projektet finansieras av Afa Försäkring och avslutas i december 2021.