Podd: Studio Genus

En mikrofon och texten Studio Genus.

Det finns ett behov att göra genusforskning mer tillgänglig för så väl studenter som en intresserad allmänhet. I Studio Genus berättar genusforskare om forskning och diskuterar samhällsrelevanta teman. Målet är att öka intresset för betydelsen av kön och genus i olika delar av samhället och kulturen.

Avsnitt 1. Sugardaddies

I det här avsnittet intervjuas forskaren Lena Gunnarsson om sugardaddies. Vad är det som lockar män till sugardejting? Vad får de ut av det? Vilka slags problem kan uppstå när man försöker betala för någonting som egentligen bara kan ges frivilligt? Lena Gunnarsson har lett forskningsprojektet "Mellan relation och prostitution: Sugardejting och omförhandlingen av gränsen mellan ekonomi och intimitet" och har tillsammans med Sofia Strid skrivit artikeln "Chemistry or Service?: Sugar Daddies' (Re)quest for Mutuality Within the Confines of Commercial Exchange".

Länk till avsnittet på Spotify

Länk till avsnittet i Acast