Övriga publikationer i ämnet socialt arbete

2017

Johansson, S. & Arvidson, M. (2017). Roll och identitet: en socialpsykologisk introduktion. Malmö: Gleerups Utbildning AB.

2015

Petersén, A. & Olsson, J. (2015). Calling evidence-based practice into question: acknowledging phronetic knowledge in social work. British Journal of Social Work, 45 (5), 1581-1597.

2014

Petersén, A. & Olsson, J. (2014). An evaluation paradox in social work?: an empirical study of evaluation use in connection with temporary programmes in Swedish social work. European Journal of Social Work, 17 (2), 175-191

2012

Andersson, K. (2012) Gola aldrig! Pedofilen som undantag. I L. Gottzén & R. Jonsson (red.) Andra män. Maskulinitet, normskapande och jämställdhet. Malmö:Gleerups

Andersson, Nordberg, M., Andersson, K., Balkmar, D., Gottzén, L., Klinth, R., Pringle, K. & Sandberg, L. (2012) Hegemonic Masculinity and Beyond: 40 Years of Research in Sweden, Men & Masculinities 15(1) 31-55

Äldre publikationer

Läs öven om äldre publikationer på  respektive forskares profilsida alternativt DiVA.