Publikationer inom temat barn och unga

2016

Andersson Bruck, K & Lindberg D. (2016/kommande) Barnfattigdom i barns ögon - definitioner & konsekvenser En intervjustudie bland barn och ungdomar i Örebro kommun. Rapport till Örebro kommun

Glatz, T., & Dahl, V. (2016). The Role of Family Experiences for Adolescents’ Readiness to use and Participate in Illegal Political Activity. International Journal of Behavioral Development, 40, 11-20. doi: 10.1177/0165025414558854

Glatz, T., & Koning, I. (2016, in press). The Outcomes of an Alcohol Prevention Program on Parents’ Rule Setting and Self-efficacy: A Bi-directional Model. Prevention Science. doi: 10.1007/s11121-015-0625-0

Hedin, L. (2016, in press) Support and challenges in the process of leaving care: A Swedish qualitative follow-up study of foster youth’s lived experiences. Qualitative Social Work.

Källström Cater, Å., Högberg Eriksson, E. & Svanbäck, P. (2016). Råttan kan inte följa med. Lerum: Idus Förlag AB.

2015

Cater [Källström Cater], Å. (2015). Att intervjua barn. I: Ahrne, Göran & Svensson, Peter, Handbok i kvalitativa metoder (ss. 68-80). Stockholm: Liber.

Glatz, T., & Buchanan, C. M. (2015). Change and Predictors of Change in Parental Self-Efficacy from Early to Middle Adolescence. Developmental Psychology, 51, 1367-1379. doi: 10.1037/dev0000035

Glatz, T., & Buchanan, C. M. (2015). Over-time associations among parental self-efficacy, promotive parenting practices, and adolescents’ externalizing behaviors. Journal of Family Psychology, 29, 427-437. doi: 10.1037/fam0000076

Hedin, L. (2015). Good Relations between Foster Parents and Birth Parents: A Swedish study of Practices Promoting Successful Cooperation in Everyday Life. Child Care in Practice, Vol. 21, 2, 177-191.

2014

Andersson K. & Cater, Å. K. (2014) Det våldsutsatta barnets ontologi. Genusvetenskaplig tidskrift  35 (2-3): 82-103

Hedin, L. (2014). A sense of belonging in a changeable everyday life – a follow-up study of young people in kinship, network, and traditional foster families. Child and Family Social Work, 19, 165–173.

Oscarsson, L. & Lindahl, R. (2014). Utvärdering av den nationella försöksverksamheten med tillsynsombud: Slutrapport december 2014. Örebro: Örebro universitet (Working Paper and Reports Social Work 5).

Thunberg, Sara (2014). Who Cares? A Study of the Social Services’ Responsibility for Crime Victims. I Brottsoffermyndighetens (red.), Brottsoffer i fokus – De vinnande bidragen i Brottsoffermyndighetens uppsatstävling 2014. Brottsoffermyndigheten: Umeå.

Thunberg, S. , Ahonen, L. & Degner, J. (2014). Crime victims in limbo: when collaboration between the municipal social services and victim support fails. Konferensbidrag vid Stockholm Criminology Symposium, Stockholm, Sweden, June 9-11, 2014.

2013

Andersson, K. (2013) Tänk om man tycker det är gott då? Elevers perspektiv på alkoholprevention, i Sandin & Bergnéhr (red.) Samverkande föräldrastöd – nätverk för forskning och utveckling. Forskningsrapport 2013:2 Linköping: Linköping University Electronic Press

Glatz, T., & Stattin, H. (2013). Exploring parents' experiences and reactions to adolescents' hyperactivity, impulsivity, and attention problems. Journal of Marriage and Family, 75, 1030-1043

Hedin, Lena (2013). What school means to young people in foster care in Sweden. In Cinzia Canali & Tiziano Vecchiato (Eds). Foster care in Europé: what do we know about outcomes and evidence? (85-87). Paper presented at the 7th International Foster Care Research Meeting. Padova: Fondazione Emanuela Zancan onlus.

Koning, I., van den Eijnden, R., Glatz, T., & Vollebergh, W (2013). Don't Worry! Parental Worries, Alcohol-Specific Parenting and Adolescents' Drinking. Cognitive Therapy and Research, May 12. doi: 10.1007/s10608-013-9545-0

Oscarsson, L. & Lindahl, R. (2013). Utvärdering av den nationella försöksverksamheten med tillsynsombud: Avrapportering per 1 augusti 2013. I: Gör tillsynsombud skillnad för barn som bor i familjehem?: Delrapport med tillsynsombudens erfarenheter från en försöksverksamhet. Stockholm: Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

2012

Andersson K. (2012) Constructing and being ‘the Other’: young men’s talk on ethnic racist violence. In Celine-Marie Pascale (red.) Inequality & The Politics of Representation: A Global Landscape. Pine Forge/SAGE

Andersson, K. (2012) Gola aldrig!: pedofilen som undantag. I L. Gottzén & R. Jonsson (red.) Andra män. Maskulinitet, normskapande och jämställdhet. Malmö:Gleerups

Glatz, T., Stattin, H., & Kerr, M. (2012). A test of cognitive dissonance theory to explain parents' reactions to youths' alcohol intoxication. Family Relations, 61, 629-641.

Hearn, J., Nordberg, M., Andersson, K., Balkmar, D., Gottzén, L., Klinth, R., Pringle, K. & Sandberg, L. (2012) Hegemonic masculinity and beyond: 40 years of research in Sweden, Men & Masculinities 15(1) 31-55

Hedin, L. (2012). Foster youth’s sense of belonging in kinship, network and traditional foster families. An interactive perspective on foster youth’s everyday life. Doctoral Dissertation. Örebro Studies in Social Work 10, Örebro University.

Samzelius, H. (2012) Självständighet kontra strävan efter gemenskap i förhandlingen av styvmorsrollen – en studie om hur kvinnor som lever med män som har barn från tidigare förhållande konstruerar sin sociala familjeroll, D-uppsats i socialt arbete, Örebro: Örebro universitet

Äldre publikationer

Läs även om äldre forskningspublikationer på respektive  forskares profilsida, alternativt i DiVA.