Publikationer inom temat mobbning

2016

Hellfeldt, K., Johansson, B.,& Gill, P. E. (2016). ’Longitudinal analysis of links between bullying victimization and psychosomatic maladjustment in Swedish schoolchildren’. Journal of School Violence. Submitted.

2014

Hellfeldt, K. , Johansson, B. & Lindberg, O. (2014). Mobbning och socialt stöd från lärare och klasskamrater: en longitudinell studie av barns erfarenheter av mobbning. Sosiologi i Dag, 44 (4), 81-106.

Johansson, Björn (2014). Population och bortfall. En teknisk rapport om populationen och bortfallet i den internetbaserade Örebro-undersökningen om mobbning vid mätningarna 2012 och 2013. Örebro: Örebro universitet.

2013

Flygare, E. & Johansson, B. (2013). ”Elever som utsätts för kränkningar och mobbning av skolpersonal”, i Kränkningar i skolan – analyser av problem och lösningar. Stockholm: Skolverket. s. 92-110.

Flygare, E. & Johansson, B. (2013). ”Mobbning och kränkningar på nätet – omfattning och effekter av skolans insatser”, i Kränkningar i skolan – analyser av problem och lösningar. Stockholm: Skolverket. s. 134-152.

Flygare, E., Gill, P. & Johansson, B. (2013). Lessons from a concurrent evaluation of eight anti-bullying programs used in Sweden, American Journal of Evaluation, 34(2), 170-189.

Flygare, Erik; & Johansson, Björn (2013). ’Mobbning och kränkningar på nätet – omfattning och effekter av skolans insatser’ i: Kränkningar i skolan – analyser av problem och lösningar. Stockholm: Skolverket. s. 134-153.

Flygare, Erik; & Johansson, Björn (2013). ’Elever som utsätts för kränkningar och mobbning av skolpersonal’ i: Kränkningar i skolan – analyser av problem och lösningar. Stockholm: Skolverket. s. 92-111.

Johansson, B. & Flygare, E. (2013). ”Långvarig utsatthet drabbar hårt”, i Kränkningar i skolan – analyser av problem och lösningar. Stockholm: Skolverket. s. 68-91.

Johansson, Björn & Flygare, Erik (2013). Trygghet, delaktighet och hälsa. Redovisning av resultatet från elevenkäten i Sundsvalls kommun 2012/2013. Örebro: Örebro universitet.

Nordahl, T., Flygare, E. & Drugli, M-B. (2013). Relasjoner mellom elever. Artikkel Publisert: 04.10.2013, Utdanningsdirektoratet. http://www.udir.no/Laringsmiljo/Bedre-laringsmiljo/Elevrelasjoner/Relasjoner-mellom-elever/?depth=0

2012

Flygare, Erik., Gun-Marie Frånberg, Peter Gill, Björn Johansson, Odd Lindberg, Christina Osbeck & Åsa Söderström (2012) Utvärdering av metoder mot mobbning. Metodappendix och bilagor till rapport 353 (184 sid). Stockholm: Skolverket. (översatt till engelska 2012).

Flygare, Erik., Gun-Marie Frånberg, Peter Gill, Björn Johansson, Odd Lindberg, Christina Osbeck & Åsa Söderström (2012): Evaluation of anti-bullying methods. Stockholm: The National Agency for Education, report 353.

Flygare, Erik., Gun-Marie Frånberg, Peter Gill, Björn Johansson, Odd Lindberg, Christina Osbeck & Åsa Söderström (2012): Evaluation of anti-bullying methods – methodology appendix and attachments to report 353. Stockholm: The National Agency for Education.

Johansson, Björn; & Flygare, Erik. (2012). Trygghet, delaktighet och hälsa. En uppföljning av enkätresultat från eleverna i årskurs 3 till 9 i Sundsvalls kommun läsåret 2011/2012 jämfört med läsåret 2010/2011. Örebro: Örebro universitet.

The National Agency for Education (2012). Evaluation of anti-bullying methods. Report 353. Stockholm: The National Agency for Education.

 

Äldre publikationer

Läs även om äldre publikationer på  respektive forskares profilsida alternativt till DiVA.