Välkommen till Impact Arena, 5 mars 2020!

Mötesplats Social Innovation, tillsammans med företaget Danfo och Örebro universitet, bjuder in till en Impact Arena.
Denna gång med temat ”doing well by doing good”; Företagsstrategi som löser samhällsutmaningar och går hand i hand med lönsamhet.

Tid: Torsdag 5 mars, kl. 11:00-13:00
Plats: Norrsken house, Stockholm

Mer information och anmälan:https://doing-well.confetti.events

Tommy Borglund, forskare på Handelshögskolan vid Örebro universitet, inleder med att presentera en färsk kunskapsöversikt över området hållbarhet med fokus på partnerskap och företagsstrategi kopplat till Shared Value och Collective Impact, både nationellt och internationellt.
Formatet för dagen är aktiv dialog med alla närvarande med Tommy Borglund som moderator.

INBJUDAN Impact arena, 5 mars 2020