This page in English

Forskningsprojekt

Nanosafety Project

Om projektet

Projektuppgifter

Nano Safety Project logotype

Huvudsyftet med Nanosafety är utvecklingen av en tvärvetenskaplig forskningsplattform för att studera eventuella hälsorisker vid exponering av kemikalier och partiklar vid arbete i tillsatsindustrin (3D-printning). Mer exakt är projektet uppdelat i en del som kartlägger och spårar exponering samt karakteriserar nanomaterial, en del som bedömer toxicitet och biologiska effekter av nanomaterial in vitro, och en del som kommer att utvärdera långsiktiga exponeringsrisker hos arbetarna.

 

 

Forskargrupper