CFS - Centrum för feministiska samhällsstudier

GEXcel International Collegium for Advanced Transdisciplinary Gender Studies

Örebro och Linköpings universitet beviljades stöd från Vetenskapsrådet under fem år, 2007-2011, för att utveckla ett genusvetenskapligt excellenscentrum - Gendering EXcellence - GEXcel: Towards a European Centre of Gender Excellence in Transnational and Transdisciplinary Studies of Changing Gender Relations, Intersectionalities and Embodiment.

GEXcel var i första hand ett gästforskarprogram som samlade framstående forskare från hela världen. Internationellt meriterade professorer och lovande yngre forskare kommer till Linköpings och Örebro universitet för att i samverkan bedriva forskning utifrån olika teman.

GEXcels vidare syfte var att utgöra basen för ett mer permanent europeiskt kollegium för avancerad transnationell och transdisciplinär genusforskning.

Sedan 2012 fortsätter GEXcels verksamhet i ny form, som GEXcel International Collegium for Advanced Transdisciplinay Gender Studies där Karlstad universitets Centrum för genusforskning har integrerats som tredje partner.
GEXcel tillsammans med de två andra excellensprogramm i genus har utvärderats av Vetenskapsrådet. Rapporten konstaterar att GEXcel har 'notable position in the international context of gender research' (s. 16).

Utvärderingsrapporten i pdf

VR:s excellenssatsningar på genusforskning en succé

Läs mer på GEXcels hemsida

Tre universitet bakom ny satsning på genusforskning

För mer information, kontakta:

Co-directors Liisa Husu, This is an email address eller Sofia Strid, This is an email address