Nordiskt forskningsnätverk för miljö- och hållbarhetsutbildning

Klätterväxt

Nätverket samlar nordiska forskare och doktorander som forskar om miljö- och hållbarhetsutbildning. Nätverket startades i november 2023 i samband med den nordiska konferensen om miljö- och hållbarhetsutbildning.

Nordiskt forskningsnätverk för miljö- och hållbarhetsutbildning

Nordisk forskningsnetværk for miljø- og bæredygtighedsuddannelse

Nordisk forskningsnettverk for miljø- og bærekraftutdanning

 

Bakgrund

Den första nordiska konferensen om miljö- och hållbarhetsutbildning arrangerades vid Örebro universitet i oktober 2016 på initiativ av professor Johan Öhman. Vid konferensen deltog cirka 50 forskare från Norden. Två år senare arrangerades ytterligare en konferens vid Örebro universitet och i samband med den beslutades att konferensen skulle vara en återkommande konferens som arrangeras av olika lärosäten vartannat år. Det ledde till att konferensen, efter ett extra års uppehåll på grund av pandemin, arrangerades av Universitetet i Oslo 2021 och sedan av Århus universitet i Köpenhamn 2023. Konferensen arrangeras vanligtvis i oktober eller november månad. Nästa planerade konferens arrangeras av Göteborgs universitet 2025.

Nätverket

En grundläggande tanke med konferensen är att skapa sammanhang där forskare kan presentera sin forskning på skandinaviska språk (danska, norska och svenska). Utifrån de samarbeten och kontaktytor som konferensen etablerat har det nordiska nätverket vuxit fram. Nätverket har i dagsläget runt 200 forskare från de nordiska länderna. Syftet med nätverket är att skapa kontinuitet mellan konferenserna samt att möjliggöra samarbeten och kunskapsutbyte mellan nordiska forskare på skandinaviska språk.

Nätverket har en epost-lista (se information om anmälan nedan). Avsikten är att skicka ut ett nyhetsbrev per termin. Inför kommande konferenser skickas information från konferensarrangören.  

År 2023 bildades en styrgrupp för att konstituera nätverket i samband med Köpenhamnskonferensen. Planen är att formalisera nätverket med stadgar och första ordinarie styrelseval under konferensen vid Göteborgs universitet 2025.


Nätverkets styrgrupp består av:

Johan Öhman, professor, Örebro universitet (ESERGO)
Louise Sund, docent, Mälardalens universitet och Örebro universitet (ESERGO)
Elin Sæther, førsteamanuensis, Universitetet i Oslo (COSER)
Ole Andreas Kvamme, førsteamanuensis, Universitetet i Oslo (COSER)
Nanna Jordt Jørgensen, lektor, Københavns Professionshøjskole
Jonas Andreasen Lysgaard, docent, DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse. Århus universitet.

Nätverket koordineras genom forskningsmiljön ESERGO vid Örebro universitet av Ásgeir Tryggvason, lektor, Örebro universitet.


Den nordiska konferensen om miljö- och hållbarhetsutbildning

 • 2016 Örebro universitet
  Keynote-speakers: Leif Östman, Jeppe Læssøe och Astrid Tonette Sinnes

 • 2018 Örebro universitet
  Keynote-speakers: Katrien Van Poeck och Arjen Wals

 • 2021 Universitetet i Oslo
  Keynote-speakers: Inga Bostad och Johan Öhman

 • 2023 Århus universitet (i Köpenhamn)
  Keynote-speakers: Jeppe Læssøe och Elin Sæther

 • 2025 Göteborgs universitet

Anmälan

Anmäl dig till nätverkets epost-lista genom att maila till asgeir.tryggvason@oru.se

Ange ditt namn och lärosäte i mejlet och skriv att det gäller på nätverkets epost-lista. Vi skickar ut cirka ett nyhetsbrev per termin samt information om kommande nordiska konferens.


Med mailet samtycker du till att Örebro universitet behandlar dina personuppgifter i enlighet med ändamålet och gällande dataskyddslagstiftning. Dina personuppgifter hanteras för administration kring det nordiska nätverket för miljö- och hållbarhetsutbildning under den tid som nätverket bedriver verksamhet. Lämnade uppgifter kan rättas och även raderas efter kontakt med koordinatorn Ásgeir Tryggvason via epost-adress: asgeir.tryggvason@oru.se .

Frågor om hur personuppgifter hanteras på Örebro universitet kan ställas till dataskyddsombud@oru.se. Klagomål på hantering av personuppgifter anmäls till Integritetsskyddsmyndigheten, imy@imy.se.