This page in English

Forskningsprojekt

Stöd, hinder och motgångar vid övergången till vuxenliv: En svensk uppföljningsstudie av tidigare familjehemsplacerade ungdomar

Om projektet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2014 - 2014

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Denna fallstudie är en uppföljning efter fyra år av fem tidigare fosterhemsplacerade ungdomar, 19-21 år, som ingick i min avhandlingsstudie, vid deras övergång till vuxenliv. Deras vardagliga liv fokuseras med en tillbakablick på vad som hänt sedan tidigare intervjuer 2008, 2009. Deras berättelser berör även upplevelser av hinder och utmaningar och hur de klarat att hantera dessa samt av det formella och informella stöd de erhållit.

Nyckelord: Familjehemsplacerade ungdomar, fallstudie, sociala aktörer, levda erfarenheter, utbildning