Rektorsbeslut - Val av elektorer och ersättare till forskningsrådens elektorsförsamling

Rektor beslutar att utse följande personer till forskningsrådens elektorsförsamling:

- VR-HS: Eleonor Kristoffersson (elektor) och Annika Andersson (ersättare)

- VR-NT: Anna Kärrman (elektor) och Franziska Klügl (ersättare)

- VR-MH: Johan Jendle (elektor) och Hans Hjelmqvist (ersättare)

- Formas: Mats Lundmark (elektor) och Magnus Engwall (ersättare)

- Forte: Elisabet Welin (elektor), Ylva Uggla (ersättare) och Henrik Jordahl (elektor)