Tio miljoner till svensk-japanska universitetssamarbetet MIRAI

Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, STINT, har beviljat samarbetet MIRAI tio miljoner kronor. Forskare från Sverige och Japan ska arbeta i tvärvetenskapliga team med fokus på globala utmaningar.

MIRAI logga.

– MIRAI är ett prioriterat strategiskt samarbete för Örebro universitet och därför är det mycket glädjande att MIRAI har fått medel för att ytterligare utveckla och stärka samarbetet mellan de svenska och japanska lärosätena, säger Åke Strid, vicerektor för internationalisering vid Örebro universitet.

Forskningssamarbetet MIRAI startade 2017 och består av 10 svenska och 7 japanska lärosäten. MIRAI betyder framtid på japanska, och under perioden 2024 till 2026 fokuserar samarbetet på fyra stora globala samhällsutmaningar:

  1. Hälsa och en åldrande befolkning
  2. Klimatanpassning, katastrof- och riskhantering samt förebyggande arbete
  3. Motståndskraftiga städer och samhällen - riktlinjer, strategier, lokal förvaltning och stadsplanering
  4. Material för energikonvertering och lagring: förnybar energi, solenergiomvandling, elektrifiering, hållbara processer och resursanvändning

Tvärvetenskapliga team

För varje utmaning skapas ett tvärvetenskapligt team med ungefär tio forskare från Sverige och Japan. Örebroprofessor Eleonor Kristoffersson har ordföranderollen i teamet som ska arbeta med frågan som rör hälsa och en åldrande befolkning.

– I den nya fasen av MIRAI har Örebro universitet fått en mer ledande roll genom ordförandeskapet inom området ”Hälsa och åldrande befolkning”, säger Åke Strid.

Mobilitet för juniora forskare och ökat studentengagemang

MIRAI har hela tiden haft ett stort fokus på juniora forskare, och på att ge dem möjlighet att bygga upp sina internationella nätverk. Nu avsätter STINT fem av de tio miljonerna för mobilitet för doktorander och forskare tidigt i karriären, vilket gör det möjligt för dem att tillbringa längre perioder på partnerlärosäten i de båda länderna och få möjlighet att undervisa där.

– Jag ser också mycket positivt på att studenterna nu har fått en tydligare möjlighet till medverkan i den tredje fasen. I arbetspaketet ”Global Solutions Olympiad” får svenska och japanska studenter samarbeta digitalt för att i tvärdisciplinära grupper diskutera innovativa lösningar på de fyra samhälleliga utmaningarna, säger Åke Strid.

MIRAI enda projektet som beviljades finansiering

Under de år som samarbetet pågått har de akademiska banden stärkts mellan de båda länderna. Bland annat har man delat ut frömedel till 51 japansk-svenska projekt, hållit gemensamma doktorandkurser, workshoppar och forsknings-och innovationsveckor, skapat korta mobiliteter för yngre forskare och fokuserat på match-making mellan näringslivet och akademin i Japan och Sverige.

Av 17 inkomna ansökningar i STINT:s utlysning var det endast MIRAI som beviljades finansiering. STINT lyfter bland annat samarbetets bredd när det gäller antalet partnerlärosäten och forskningsområden, och potentialen för att få betydande påverkan.