Vi söker kontrollpersoner till en hörförståelsestudie

Tjej med hörlurar i öronen.

Vi söker studenter som kontrollpersoner. Vi vill veta mer om hur unga vuxna förstår sammanhängande text av olika slag.

Vi söker dig som

Är mellan 18 och 30 år, talar svenska som ditt förstaspråk, upplever att du har normal hörsel. Vi kommer att jämföra dina hörförståelseresultat av sammanhängande text med personer med hörselnedsättning och i framtida studier.

Vad innebär det att delta?

I studien undersöker vi hörseln och hörförståelse. Hörseln prövas med ett hörsel-screeningtest och tar ca 3-5 minuter. Därefter kommer du få lyssna på tre olika texter som presenteras via skärm och externa högtalare. Efter du lyssnat klart på varje text återger du vad du hört och får svara på några frågor. Dina svar spelas in och dokumenteras skriftligt av testledaren. Tidsåtgången beräknas till ca 20-30 minuter. Som tack för ditt deltagande i forskningsprojektet kommer du att få en kaffebiljett.

Det är frivilligt att delta i studien och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Studien är godkänd av Etikprövningsnämnd (diarienummer 2023-07580-02). Uppgifter du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen.

Mer information

Du är välkommen att kontakta ansvarig forskare Cecilia Nakeva von Mentzer för mer information. Tel: 019-301272; email: cecilia.nakeva-vonmentzer@oru.se