Önskar du hjälp att gå ner i vikt?

Vi söker deltagare till en viktminskningsstudie.

Vi söker dig som:

  • Är mellan 30 och 65 år.
  • Har ett BMI mellan 35 och 50 (räkna ut ditt BMI längre ned på sidan).
  • Är högerhänt.

Genom att gå ner i vikt kan du förbättra din hälsa, minska ditt behov av läkemedel och öka din livskvalitet. Men att gå ner i vikt och särskilt att behålla en lägre vikt är svårt.

Gruppbehandling med fokus på att ändra levnadsvanor under ett år, i kombination med tre månaders kostersättning, har visat sig vara en effektiv metod för att gå ner i vikt.

Vi vill veta vad som händer i hjärnan före och efter behandlingen.

Vad innebär det att delta?

Du deltar i gruppbehandling en gång per månad under ett år. Du ska ta kostersättning under de första tre månaderna följt av tre månaders upptrappning till vanlig kost. Vi kommer att göra två undersökningar av hjärnan med magnetkamera.

Totalt omfattar studien:

  • Ett samtyckes- och bedömningsbesök på totalt ungefär 2 timmar + enkät.
  • Två MR-undersökningar + enkäter. Tidsåtgång ungefär 2 timmar per gång.
  • En viktmätning efter 12 månader. Tidsåtgång 10 minuter.
  • 15 gruppträffar, 180 minuter per träff, med viktkontroll.
  • Två besök till dietist, 30 minuter per besök.

Det är frivilligt att delta i studien och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten. Uppgifter du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen.

Räkna ut ditt BMI

Kontrollera om ditt BMI passar studien
Ange din längd i centimeter samt din vikt i kilo och klicka på Visa resultat.

Ditt BMI är:

Ditt BMI är under 35

Det innebär att du har ett för lågt BMI för att delta i studien.

Ditt BMI är inom spannet 35 - 50

Det innebär att du har ett BMI som gör att du kan ansöka om att delta i studien.

Ditt BMI är över 50

Det innebär att du har ett för högt BMI för att delta i studien.

För mer information och anmälan

Du är välkommen att kontakta Linnea Uebel, kontaktperson för studien, för mer information eller anmälan. Tel 019-6021000, e-post: linnea.uebel@regionorebrolan.se.