Forskning i fokus: Covid-19

Just nu pågår flera forskningsprojekt vid Örebro universitet som på något sätt är kopplade till det nya coronaviruset. Nedan har vi samlat artiklar om forskningen inom området.

Självtest diabetes

Medicin: Corona och diabetes

Ny studie visar att den rekommenderade isoleringen inte påverkade diabetikers psykiska hälsa och livskvalitet jämfört med kontrollgruppen.

Mobil som visar aktiekurser

Ekonomi: Corona och ekonomiska konsekvenser

Örebroforskare har gjort en uppskattning av makroekonomisk risk på global nivå i coronapandemins spår.

Medicin och hälsa