Forskning i fokus: Covid-19

Just nu pågår flera forskningsprojekt vid Örebro universitet som på något sätt är kopplade till det nya coronaviruset. Nedan har vi samlat artiklar om forskningen inom området.

Självtest diabetes

Medicin: Corona och diabetes

Forskarna ska ta reda på hur coronapandemin påverkar människor med diabetes. Studien ska omfatta också effekter på det psykiska välbefinnandet

Forskarna med städroboten

Teknik: Robot som dödar coronavirus

Just nu pågår utveckling av en robot som tar död på covid-19 och andra virus med hjälp av UVC-strålning.