Vi söker kontrollpersoner till en viktminskningsstudie

Vi behöver dig som är normalviktig som kontrollperson.

Vi söker dig som:

  • Är mellan 30 och 65 år.
  • Är normalviktig med en BMI mellan 18,5 och 24,9 (räkna ut ditt BMI längre ned på sidan).

Vi behöver dig som kontrollperson. Vi kommer att jämföra din hjärnaktivitet med hjärnaktiviteten hos patienter med fetma.

Vi vill veta vad som händer i hjärnan före och efter viktminskningsbehandling.

Vad innebär det att delta?

Vi kommer att göra två undersökningar av hjärnan i en magnetröntgen. Totalt omfattar studien för friska frivilliga:

  • Ett bedömningsbesök på 30 minuter + viktmätning.
  • Två stycken MR-undersökning + enkäter.
  • En viktmätning efter 12 månader.

Det är frivilligt att delta i studien och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Studien är godkänd av Etikprövningsnämnden. Uppgifter du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen.

Räkna ut ditt BMI

Kontrollera om ditt BMI passar studien
Ange din längd i centimeter samt din vikt i kilo och klicka på Visa resultat.

Ditt BMI är:

Ditt BMI är under 18,5

Det innebär att du har ett för lågt BMI för att delta i studien som kontrollperson.

Ditt BMI är inom spannet 18,5 - 24,9

Det innebär att du har ett BMI som gör att du kan ansöka om att delta i studien som kontrollperson.

Ditt BMI är över 24,9

Det innebär att du har ett för högt BMI för att delta i studien som kontrollperson.

För mer information och anmälan

Du är välkommen att kontakta ansvarig forskare Linnea Uebel för mer information eller anmälan. Tel: 019-6021000; email: linnea.uebel@regionorebrolan.se.