Vill du delta i en forskningsstudie för personer 18-55 år med psykossjukdom?

Är du intresserad av att delta i en placebokontrollerad studie som undersöker effekten av ett immunologiskt läkemedel (rituximab) på psykiska symtom? Syftet är att bidra med nya behandlingsmöjligheter för personer med psykossjukdom.

Har du frågor eller vill ha mer information, kontakta Susanne Bejerot, seniorprofessor och psykiater. E-post: This is an email address