Vill er skola delta i ett projekt för att förbättra tonåringars sömn?

Allt fler tonåringar sover för lite. På kort sikt påverkas deras hälsa och skolprestationer. På längre sikt ökar det risken för att de lämnar skolan utan godkända betyg och att de får långvariga hälsoproblem.

Med er hjälp vill vi genomföra ett projekt där vi ska utvärdera olika insatser för att främja tonåringars sömn. Vi vänder oss till elever i årskurs 7 och 8 samt till elever som går första eller andra året på gymnasiet. 

Skolorna kommer att lottas till:

Interventionsgrupper

  1. Sömn på schemat  – 1 lektion i veckan under 5 veckor
  2. Mobilstopp – 1 lektion i veckan under 2 veckor

Kontrollgrupp 

En grupp där ingen av ovanstående insatser genomförs.

Alla skolor kommer erbjudas båda programmen under projektets gång.

Hur går det till?

Pedagoger och elevhälsans personal får utbildning i de insatser som ska utvärderas. Utbildningen till personal är på distans. Den är uppdelad i två träffar och varje träff tar två timmar. Forskargruppen kommer vara tillgänglig för handledning under insatsen. Projektet utvärderas med enkäter och intervjuer med elever och personal.

Vi hoppas att ni vill vara en del av vår studie för att främja tonåringars sömn!

Skicka intresseanmälan för deltagande till: This is an email address
Serena Bauducco, filosofie doktor i psykologi, Örebro universitet.

Ansvariga för studien

Pernilla Garmy, skolsköterska, docent omvårdnad, Högskolan Kristianstad. This is an email address

Annika Norell, leg. psykolog, docent psykologi, Örebro universitet. This is an email address

Christina Sandlund, distriktssköterska, doktor i medicinsk vetenskap, KI. This is an email address