Intervjupersoner söks till en studie om ”bonusfamiljer”

Det är sedan länge vanligt att föräldrar separerar, liksom att de träffar en ny partner att bo med. Just nu pågår vid Örebro universitet en studie om relationer mellan så kallade bonusmammor, bonusdöttrar och bonusdöttrarnas barn. Med bonusfamilj menar vi en familj där barn bor tillsammans med en av sina biologiska (eller adoptiv-) föräldrar och en annan vuxen. Örebro universitet är forskningshuvudman för studien som har fått namnet ”utbyten av omsorg mellan generationer i styvfamiljer”.  

Vi skulle vilja komma i kontakt med mammor som under sin uppväxt har bott i en bonusfamilj. Stämmer nedanstående beskrivning in på dig?

  • Under uppväxten bodde du i en bonusfamilj under minst 5 år på hel- eller deltid och,
  • du har nu egna barn.

Då skulle jag väldigt gärna vilja få komma i kontakt med dig för en eventuell intervju! Intervjun kommer att handla om dina och ditt/ dina barns relationer med din ”bonusmamma”. Hur skulle du beskriva era relationer? Hur har de förändrats över tid? Vad har haft betydelse för hur era relationer ser ut idag? Intervjun kommer att ha karaktären av ett samtal. Den kommer att äga rum på en plats och tid som passar dig och beräknas ta mellan en och två timmar. Självklart kommer ingen obehörig att få ta del av dina svar. Resultatet kommer enbart att användas i forskningssyften. Deltagandet är förstås frivilligt och kan avbrytas när som helst.

Kan du tänka dig att bli intervjuad? Hör då av dig till mig per mail eller telefon!

Jag som intervjuar heter Hanna Samzelius och är anställd vid Örebro universitet. Resultatet av intervjustudien kommer att ligga till grund för min doktorsavhandling i sociologi. 

Med vänliga hälsningar och förhoppningar om din medverkan!

Hanna Samzelius

Kontaktuppgifter:

E-post: This is an email address

Telefon: 019-301078

Projektledare
Christine Roman
Professor i sociologi
Örebro universitet
HumUS
70182  Örebro

Projektutförare
Hanna Samzelius
Doktorand i sociologi
Örebro universitet
HumUS
70182  Örebro