This page in English

Forskningsprojekt

3Dfect

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Forskningsämne

Datortomografi eller skiktröntgen är en vidareutveckling av den vanliga röntgenapparaten. Inom medicinsk diagnostik används datortomografin för att avbilda patienten och organ i tre dimensioner. Inom industrin kan tekniken bland annat användas till att skapa inte bara bilder utan även till att skapa tredimensionella modeller och prototyper. Detta är mycket användbart vid exempelvis provning, felsökning, tester och utveckling av nya produkter.

Detta projekt skall inte bara utveckla tekniker för hur kan man använda CT-tekniken för att upptäcka defekter i olika material och konstruktioner utan även utveckla metodik för att koppla samman industriell datortomografi med modelleringsteknologi för hållfasthetsberäkningar med inriktning mot processers påverkan på materialegenskaper och hur denna metodik kan nyttjas för optimering av tillverkningsprocesser. I projektet studeras defekters storlek, form, läge, närhet till andra defekter, m.m. och hur detta relaterar till komponentens hållfasthet. I detta projekt studeras främst metalliska material, både konventionellt framtagna och tillverkade med additiv tillverkning.

Bild på tomografering av defekter i fogar, a) i friktionsomrörningssvetsning (FSW) av aluminium, b) svetsdefekter i lasersvets av stål.

Tomografering av defekter i fogar, a) i friktionsomrörningssvetsning (FSW) av aluminium, b) svetsdefekter i lasersvets av stål.

Forskargrupper

Finansiärer

  • Örebro universitet