This page in English

Forskningsprojekt

A new Model for Deformation of carton Board Packages by Manual Handling

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2015 - 2018

Kontaktperson

Christer Korin

Forskningsämne

Projektet finns endast beskrivet på engelska för tilllfället.

Forskargrupper

Finansiärer

  • KK-Stiftelsen