This page in English

Forskningsprojekt

Industriell transformation genom digitalisering baserad på 3D-printning av metaller (Digi3D-skiftet)

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Forskningsämne

Projektet avser att öka kunskapen hos företag (framför allt små och medelstora företag) men även kommuner, regioner, landsting, föreningar, studenter och allmänheten med avseende på digitalisering med särskilt fokus på 3D-printning av metalliska material. Syftet är att med konkreta exempel visa den industriella transformation som 3D-printning av metalliska material, som har ett digitalt väsen, och den associerade digitaliseringen innebär och möjliggöra/genomföra en dialog om vad denna transformation skulle kunna innebära för den egna verksamheten.

Projektet leddes av Nader Asnafi, inte längre verksam vid Örebro univeritet.

Finansiärer

  • Vinnova

Samarbetspartners