Forskningsprojekt

Vardagsrehabilitering

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Extern

Arbetsterapeuter har tillsammans med andra professionella grupper och hemtjänstpersonal en viktig roll när det gäller vardagsrehabilitering för äldre. Vardagsrehabilitering diskuteras i olika sammanhang och i flera länder ökar intresset för denna typ av verksamhet.

Mer forskning behövs och den arbetsterapeutiska kompetensen har goda förutsättningar att bidra till nyskapande utveckling av hemtjänst och hemsjukvård.

Samarbetspartners

  • Magnus Zingmark,
  • Maria Haak,