Forskningsprojekt

Bostaden som arena för vård och omsorg

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Startår 2016

Kontaktperson

Cecilia Pettersson

Hemsjukvård ökar och hemvård är redan omfattande hos äldre personer. Dagens bostäder är inte utformade för att man ska kunna utföra vårdarbete i lägenheterna samtidigt som den äldre fortfarande ska ha kvar sin personliga integritet i sin bostad. Det är därför angeläget att studera hur vård och omsorg bedrivs i befintliga bostadslägenheter i syfte att öka kunskapen för att förbättra kvaliteten i framtida bostäder.

Syftet med projektet är att undersöka hinder och möjligheter i den fysiska miljön när vård och omsorg utförs i hemmet.

Frågeställningar:

Vilka hinder och möjligheter i den fysiska miljön inverkar på möjligheterna till vård och omsorg i hemmet?

Hur kan bostadslägenheter och gemensamma utrymmen, exempelvis i så kallade trygghetsbostäder, utformas för att möta behovet av boende och vård?

Vilka åtgärder kan genomföras för att underlätta och stödja vårdens utförande i existerande bostadslägenheter och bostadsområden.

Samarbetspartners