Forskningsprojekt

Fokusgruppsintervjuer med kvinnor som nyligen har fått barn, om måltidsmönster under och efter graviditet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2018 - 2020

Kontaktperson

Annsofie Adolfsson

 Fokusgruppsintervjuer med kvinnor som nyligen har fått barn, om måltidsmönster under och efter graviditet

Forskare