This page in English

Forskningsprojekt

Möjligheter och utmaningar i den fysiska kontakten mellan manliga förskollärare och barn i förskolan

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2020 - 2024

Forskningsmiljöer

Avhandlingsprojekt för Ricardo Goncalves.
Handledare: Emma Arneback och Sara Frödén.

I avhandlingsprojektet undersöks relationen mellan manliga förskollärare, barn och fysisk kontakt i förskolans verksamhet. Män är en minoritetsgrupp i förskolan och barn har behov av närhet och fysisk kontakt. Studien behandlar frågor kring maskulinitetsnormer och materialitetens betydelse i den fysiska kontakten mellan manliga förskollärare och barn.

Goncalves ingår i forskaskolan UVD.