This page in English

Forskningsprojekt

TransMission

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Sean Reed

Forskningsämne

Mission to transform the automotive industry

TransMission: projektets syfte är att stötta leverantörer i fordonsindustrin i det pågående teknikskiftet mot elektrifiering. Projektet har tre inriktningar:

  1. Ge leverantörer förutsättningar att göra teknikskiftet till en möjlighet
  2. Bygga ett kunskapsområde inom eldrivna fordon
  3. Stimulera innovation, nya produkter och tjänster

Strategin är att möta företagen där de står och erbjuda utvecklingsåtgärder som möter deras behov. Projektet erbjuder ett paket av åtgärder och aktiviteter. För mer information, se projektets websida.

Finansiärer

  • Eskilstuna kommun
  • EU:s regionala utvecklingsfond
  • Region Västmanland
  • Region Örebro Län

Samarbetspartners