This page in English

Forskningsprojekt

Utveckling av platsspecifik miljökvalitetsanalys

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Per-Erik Olsson

Forskningsämne

Som ett resultat av gruvdrift, skogsbruk, avfallshantering och förbränning blir vår miljö allt mer förorenad med tungmetaller. Restprodukter från sådan verksamhet resulterar ofta i förhöjda halter i vattenmiljöer som kan vara den slutliga deponin för dessa tungmetaller. För att förstå effekterna på vattenlevande organismer samt de befolkningsgrupper som är i kontakt med dessa föroreningar är det viktigt att identifiera de mekanismer som bidrar till transport, mobilisering, upptag och utsöndring av tungmetaller. Det är också viktigt att identifiera de skadliga effekter som dessa metaller, ensamma eller i kombination med andra föroreningar, utövar på vattenlevande organismer och människor. Eftersom varje exponering är unik i sin sammansättning av föroreningar är det av stor betydelse för att utveckla platsspecifika kriterier för vattenkvalitet för att kunna bedöma vad som utgör säkra exponeringsnivåer. Detta projekt syftar till att förbättra riskbedömning genom att använda molekylärbiologisk teknik för att snabbt identifiera biologiska svar och effekter av exponering. Utvecklingen av denna miljöanalysteknik bygger på förståelse av kemisk exponering, biologiska effekter och korrekt riskbedömning samt tillgång till en försöksplats där höga skillnader i exponeringsförhållanden föreligger. För detta ändamål har vi bildat en grupp bestående av ett kemiskt analysföretag (ALS Scandinavia AB), ett riskanalysföretag (Envix Nord AB), en gruppering för biologisk analys (Örebro universitet) och en slutanvändare (Boliden Mineral AB). Tillsammans strävar vi efter att utveckla en övergripande strategi för platsspecifik vattenkvalitetsanalys som skall användas för att bestämma säkra exponeringsnivåer i komplexa situationer. Projektet startade i april 2012 och kommer att avslutas i mars 2015.

Mål för projektet

1. miljöanalys av Hornträsk med upptagningsområden. Vi kommer att utföra analyser av genreglering i utvalda arter i kombination med riskanalys. Vi syftar till att identifiera miljöparametrar som behöver förbättras för att uppnå en hälsosam vattenmiljö.

2. Genbaserade analysverktyg kommer att användas för att utveckla system för recipientkontroll och ge förbättrad information om hälsostatus i systemet.

3. Analysresultaten kommer att användas för att utveckla platsspecifika miljökvalitetsnormer för acceptabla nivåer av ämnen som förekommer vattensystem.

Utvalda publikationer

Carvalho RN, Arukwe A, Ait-Aissa S, Bado-Nilles A, Balzamo S, Baun A, Belkin S, Blaha L, Brion F, Conti D, Creusot N, Essig Y, Ferrero VE, Flander-Putrle V, Fürhacker M, Grillari-Voglauer R, Hogstrand C, Jonáš A, Kharlyngdoh JB, Loos R, Lundebye AK, Modig C, Olsson PE, Pillai S, Polak N, Potalivo M, Sanchez W, Schifferli A, Schirmer K, Sforzini S, Stürzenbaum SR, Søfteland L, Turk V, Viarengo A, Werner I, Yagur-Kroll S, Zounková R, Lettieri T. 2014 Mixtures of Chemical Pollutants at European Legislation Safety Concentrations: How Safe are They? Toxicol Sci. Jun 23 preprint

Forskare

Forskargrupper

Finansiärer

  • KK-Stiftelsen
  • Örebro universitet