Karin Hedström får tillsammans med kollegor vid Linköpings universitet 18 miljoner från Vetenskapsrådet

Det behövs ny kunskap för att bygga hållbara och stabila institutioner när samhället i allt större utsträckning har blivit digitalt. Karin Hedström har tillsammans med kollegor vid Linköpings universitet fått 18 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för detta.

I forskningsmiljön Resilienta institutioner i en digital era, Ride, kommer forskare med olika kompetenser sammanfoga resultat från olika forskningsprojekt för att utveckla nya teorier om hur vi kan forma hållbara välfärdsinstitutioner när vårt samhälle blir mer digitalt. 

Institutioner är de lagar, regler och normer som ger oss strukturer i vardagen och guidar oss att leva tillsammans i samhället. I vårt välfärdssamhälle har vi valt att utveckla omfattande institutioner utifrån att så många som möjligt arbetar och bidrar till våra gemensamma resurser. Därför finns regler kring arbetstider, löner, skatter och arbetsvillkor. Det ger oss förmåner som pensioner och möjligheter att vabba genom föräldraförsäkringen. Välfärdsstaten ger oss också service som vård, skola och omsorg.

Men nu när både arbete utförs på nya sätt digitalt, och servicen kan levereras digitalt, behövs ny kunskap för att bygga hållbara institutioner. Det är viktigt att våra institutioner är stabila vid kriser och utmaningar, det vill säga att de är resilienta. 

Tidigare forskning visar att resilienta institutioner byggs på öppenhet och demokrati. Därför utgår vi i våra analyser från begreppen inkludering, mångfald och människors kompetenser att använda och förstå både teknik och samhället. De nya teorierna kommer att utvecklas genom jämförelser med vad som sker i andra länder. 

Särskilt kommer nätverk av forskare och praktiker i östra Europa och på västra Balkan att bidra i diskussioner och analyser. Där är historien av demokrati och välfärd kortare, så idag byggs nya institutioner som formar demokrati och välfärd i en digital tid. 

I forskningsmiljön RIDE integreras kunskapsutvecklingen i samverkan med andra. För att bidra till att samhällets institutioner utvecklas resilient i det digitala samhället kommer forskarna att vara aktiva i offentlig debatt, folkbildning, dialoger med politiker och bidra med kunskap till offentliga beslut. Resultat publiceras även i vetenskapliga artiklar och böcker.