Leanne Johnstone får 2 miljoner som Wallanderstipendiat

Leanne Johnstone ska genomföra en kvalitativ, longitudinell studie av företag, som omfattas av EU:s nya hållbarhetsdirektiv. För detta har hon fått 2 miljoner kronor från Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse.

Nya europeiska direktiv, så som hållbarhetsdirektivet för företagsrapportering, kräver att stora företag ska ta hänsyn till biologisk mångfald.

Leanne Johnstone ska genomföra en kvalitativ, longitudinell studie av EU-företag, som omfattas av det nya direktivet. Målet är att förstå hur biologiska samhällen och ekosystemtjänster värderas i mer praktisk eller pragmatisk mening. Det vill säga på vilka sätt och med vilka verktyg - och vilka kritiska problem som sådana utvärderingar kan utgöra för forskning, utövare och samhällen som helhet.

Detta är särskilt viktigt för biologisk mångfald och för våra studenter som morgondagens praktiker.