Sex miljoner från Vetenskapsrådet om inkludering i högre utbildning i Sverige och Sydafrika

Anders Björkvall, professor i svenska, har fått 6 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för ett projekt om inkludering i högre utbildning, ett projekt i samarbete med forskare i Sydafrika.

I stora delar av världen genomgår högre utbildning betydande förändringar på grund av bland annat ökad mångfald bland studenterna. I Sverige har breddat deltagande och större inkludering diskuterats och utretts alltmer intensivt och aktivt under senare tid. Universitet och högskolor behöver anpassa sin undervisning och pedagogiska design för att uppfylla FN:s mål för hållbar utveckling i högre utbildning, och Europa och Afrika står inför gemensamma utmaningar och möjligheter i arbetet för rättvis och hållbar högre utbildning.

Projektet handlar om inkluderingsfrågor i Sverige och Sydafrika. Mer specifikt är syftet att identifiera principer för inkluderande och transformerande design av undervisning och lärande i högre utbildning. Forskare från Sydafrika och Sverige inom fälten multimodalitet och utbildning samarbetar. Erkänt skickliga lärare i högre utbildning, med stort intresse för inkluderande undervisnings- och lärandedesign, studeras med hjälp av verktyg från multimodal etnografi.

Texter, genrer, pedagogiska praktiker och fysiska och virtuella lärandemiljöer (föreläsningssalar, seminarierum, digitala lärmiljöer) analyseras med hjälp av metoder från multimodal text- och genreanalys. Projektet kommer att identifiera principer för inkluderande multimodal design av genrer och praktiker som kan delas mellan Sydafrika och Sverige, och ger en stabil empirisk grund för att de båda länderna tillsammans ska kunna ta nästa steg för att uppnå målen om inkluderande högre utbildning och breddat deltagande.

Resultaten har på så sätt konkret relevans för lärare i högre utbildning och beslutsfattare på olika nivåer, men i förlängningen också för studenter och presumtiva studenter i både Sverige och Sydafrika.