Tre miljoner från KK-stiftelsen till projekt om hur UV-ljus påverkar skogsplantor

Luis Morales.

Örebroforskaren Luis Morales ska undersöka hur inomhusodlingar kan använda både starkt synligt ljus och UV-ljus för att anpassa barrträd till livet i skogen och minska skador.

När barrträd odlas i professionella odlingar vänjer de sig inte vid starkt synligt ljus och UV-strålning från solen. Detta kan leda till skador, som kan påverka fotosyntesen och hämma deras tillväxt, utveckling och överlevnad. Forskningsprojektets mål är att minska skador från starkt ljus och UV-stress vid kommersiell växtproduktion.
 
Redan i dag används ljus i odlingar men det behövs mer kunskap om hur UV-ljus och andra ljussignaler påverkar gran och tall. Forskarna ska undersöka om låga doser av UV-ljus i kombination med andra ljussignaler kan hjälpa plantorna att stå emot skadliga effekter genom att aktivera speciella processer i plantan som motverkar stress.
 
Forskningen gäller tall- och granplantor och är ett samarbete med företagen Svenska Skogsplantor och Heliospectra. Förhoppningen är att forskningen ska leda till åtgärder som kan implementeras i produktionen, där små förbättringar kan leda till stora effekter på storskaliga odlingar.