This page in English

Dirk Repsilber - ny professor 2017

Porträtt på Dirk Repsilber.

Dirk Repsilbers professur handlar om funktionell bioinformatik. Hans forskning är inriktad på att finna individuella molekylära mönster hos patienter, som antigen kan förklara deras speciella sjukdomsform – eller bidra till att skräddarsy behandlingar utifrån den individuella patientens behov.

Fakta:

  • 1971 Född i Lübeck, Tyskland
  • 1999 Disputerade i ekologisk genetik vid Hamburgs universitet med avhandlingen "Genetic Investigations about the variation of metabolic regulation of forest trees using phosphoenolpyruvate-carboxylase of spruce (Picea abies) as an example"
  • 2000- Forskartjänster i Uppsala, Lübeck, Potsdam, Rostock och Örebro
  • 2015 Docent i medicinsk vetenskap med inriktning mot biomedicin vid Örebro universitet
  • 2016 Professor i medicinsk vetenskap vid Örebro universitet

Läs mer om Dirk Repsilber

Dirk Repsilber har studerat biofysik, biokemi och matematik, disputerade i ekologisk genetik, och blev sedan postdoktor i bioinformatik vid den tid då ämnet "föddes".

– Jag ville lära mig både matematik och biologi. På fritiden programmerade jag simulationer av ekologiska och evolutionära system. Avhandlingen ledde mig sedan till analyser av regulatoriska molekylära nätverk. Jag förstod att livets mekanismer alltid är ett samarbete av ett flertal, ofta hundratals, olika molekyler, och att strukturen på samarbetet inte är en enkel hierarki utan alltid ett nätverk.

Som postdoktor vid Evolutionsbiologiskt Centrum vid Uppsala universitet arbetade Dirk Repsilber med analyser av de första så kallade mikroarrayerna, där tiotusentals molekyler kunde mätas samtidigt. Han samarbetade även med statistiker vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, och hann samtidigt med några kurser i statistik och informatik på distans.

– Om man vill veta hur livets molekylära nätverk fungerar måste man kunna mäta alla molekyler som samspelar, och det samtidigt. Än idag tycker jag att molekylära nätverk är fascinerande.

Dirk Repsilber fortsatte därefter som postdoktor vid ett flertal olika forskningsinstitutioner i Tyskland, bland annat med kliniska studier, med växternas anpassning till omgivningens hårda krav, och med genetiken i kor, svin och möss. Men han samarbetade också alltid parallellt med humana studier, särskilt med forskning inom tuberkulos, Alzheimers sjukdom och med molekylära mönster i humana stamceller.

– Jag har alltid två pelare i min forskning - dataanalys och metodutveckling. Dels analyserar jag molekylära data tillsammans med någon som känner till de speciella patienterna, djuren eller växterna, och dels vidareutvecklar jag metoder som används för att kunna analysera denna typ av data. På så sätt får jag en fantastisk mångfald i mina projekt – och samlar många olika erfarenheter i olika biologiska och medicinska system.

För tre år sedan fick Dirk Repsilber möjligheten att bygga upp bioinformatiken vid Örebro universitet, med sin inriktning inom funktionell bioinformatik. Här samarbetar han främst med medicinska forskare, men också med biologer och kemister. I fokus står molekylärbiologiska nätverk, dataanalys och metodutveckling.

Mängden data som analyseras för varje patient inom sjukvården har under årtionden utökats exponentiellt. Att hitta avgörande mönster för att förbättra diagnos, prognos och skräddarsy terapi kräver moderna statistiska metoder, som "machine learning" och artificiell intelligens.

– Det är ett tvärvetenskapligt område, där inte bara molekylernas samverkan står i centrum utan också nätverk och samarbete forskare emellan, säger Dirk Repsilber.