This page in English

Jonatan Leer - ny professor 2024

Jonatan Leer i ett bibliotek

Jonatan Leer är professor i måltidskunskap. Hans senaste forskning handlar mycket om mat, hållbarhet och män.
– Vi undersöker varför män är långsamma med att omfamna den gröna omställningen och konsumera på ett mer hållbart sätt, säger han

1980 född i Århus, Danmark

2014 Disputerade i matkultur med avhandlingen Ma(d)skulinitet: Maskulinitetskonstruktioner i europæiske madprogrammer efter The Naked Chef i lyset af ”den maskuline krise”, Köpenhamns universitet.

2018 Docent i Madoplevelser og turisme, Professionsjøjskolen Absalon, Slagelsen

2024 Professor i måltidskunskap, Örebro universitet

Jonatan Leer profilsida

Jonatan Leer kommer närmast från Ålborg universitet. För honom är det viktigt att kommunicera forskning.

– Jag vill att min forskning inte bara ska läsas av andra forskare, utan att den ska publiceras i andra format och bidrar till att skapa förändring och diskussioner i samhället i allmänhet. Därför medverkar jag ofta i medierna, men har också varit med i ovanliga former för att förmedla forskning, bland annat i samband med musikfestivaler, säger han.

Jonatan Leers akademiska bakgrund är en kandidatexamen i franska och en master i kulturstudier.

Intresse sedan barndomen

– Jag har sedan barnsben haft ett stort intresse för mat, inte minst tack vare flera vistelser i Frankrike och Spanien. Men det var först i min doktorsavhandling som jag fick arbeta vetenskapligt med matkultur, som all min forskning sedan har handlat om.

För Jonatan Leer innebär forskning om matkultur att studera matens betydelse och de sociala mönster, relationer och konflikter som maten är förknippad med. För mat är så mycket mer än energi till kroppen.

– Mat är en källa till identitet, gemenskap, njutning, avsky och historia. Om vi vill förstå människans förhållande och upplevelser av mat, måste vi förstå dessa dimensioner av maten.

Män i köket skiljer sig från kvinnor

I sin doktorsavhandling analyserade Jonatan Leer förändringarna av maskuliniteten i matmedier efter att Jamie Oliver visade upp med ett nytt, modernt sätt att vara man i köket. Slutsatsen var att modellerna för maskulinitet hade förändrats, men att män fortfarande fann sätt att skilja ut sig från kvinnor.

– Det var de manliga kockarna som reste runt världen och utforskade ny exotisk matlagning. Eller så lagade de mat i manliga sällskap, vid jakter eller i sommarhus långt från hemmet och matlagning till vardags. Den upptäckten fick mig att alltid ha ett kritiskt öga på de könsstereotyper som fortfarande återkommer i matkulturen.

Sedan dess har Jonatan Leer arbetat mycket med det nynordiska köket och utveckling av restauranger i de nordiska länderna sedan millennieskiftet, särskilt med forskning om lokala råvaror och traditioner.

Lokalt och globalt med hipstermat

Han har undersökt spänningarna mellan att använda lokala råvaror och traditioner - och de globala idealen om att vara öppen för andra matkulturer. Det lokala-globala perspektivet har Jonatan Leer sedan utvecklat i analyser av hipstermatkulturen. Det är en etisk matkultur främst i städer som baseras på hantverk och retrodesign - tänk surdegsbagerier, mikrobryggerier och slitna industriområden som omvandlats till trendiga matställen.

Mediernas roll i matkulturen har också varit ett återkommande tema i Jonatan Leers forskning, och har resulterat i flera böcker. Han beskriver en utveckling där mat å ena sidan i allt större utsträckning fyller medierna - och hur medierna med digitaliseringen å andra sidan har kommit in i köken, när vi söker recept, delar bilder eller handlar online. Matkonsumenten anno 2024 är alltid en mediekonsument.

Kött som del av kulturen

I sin nuvarande forskning har Jonatan Leer i synnerhet arbetat med mat och hållbarhet och bland annat skrivit en bok om kött som kulturellt fenomen. Nordiska ministerrådet finansierade 2019 ett större projekt om hållbar matturism i Norden.

– Här fick jag upp ögonen för hur upplevelsedesign, alltså hur helheten runt en måltid, som rummet, stämningen och kommunikation kan bidra till att förändra människors förståelse och intresse för att äta mer hållbart.

Sedan dess har Jonatan Leer varit med i flera, större hållbarhetsprojekt. Ett är Masculinities in Green Transition, som handlar varför män verkar vara långsammare att omfamna den gröna omställningen och konsumera och bete sig på ett mer hållbart sätt. Han medverkar också i ett EU-projekt om att skapa cirkulära matsystem i de baltiska länderna. I båda projekten handlar det om att se hur olika aktörer i matsystemen - individer och större aktörer - måste förändra sina vanor för att underlätta den gröna omställningen. Målet är att vetenskapligt utreda dessa problem och deras komplexitet.

– Det handlar också om kunskap som kan bidra till att skapa nya lösningar. Detta perspektiv ser jag fram emot att utveckla på Restaurang- och hotellhögskolan med särskilt fokus på hur design av måltider och matupplevelser kan vara en motor för den gröna omställningen, säger Jonatan Leer.