Hon når ut till unga som mår dåligt – nu prisas Anna Duberg för sin forskningskommunikation

Anna Duberg i vita kläder mot mörk bakgrund

Anna Duberg får 50 000 kronor i pris för sin insats att använda egen forskning som grund för insatser mot psykisk ohälsa bland unga.

Anna Dubergs forskning har lett till att många unga har fått en förbättrad psykisk hälsa – genom dans.
Nu belönas hon med ett av två nya priser för framstående forskningskommunikation från The Hamrin Foundation och Örebro universitet.
– Det har varit viktigt för mig att nå ut, eftersom det finns ett stort behov. Inte en enda ungdom ska behöva tänka att det inte går att göra något för de ska må bättre, säger Anna Duberg.

Med sin forskning som grund har Anna Duberg byggt upp ”Dans för hälsa” över hela landet. I samarbete med skolornas elevhälsa erbjuds kravlös dans som en metod att förbättra ungas psykiska mående.

Nu belönas hon för sin insats med Örebro universitets och The Hamrin Foundations interna forskningskommunikationspris. Det delas ut till en forskare eller doktorand vid Örebro universitet som nått utvalda målgrupper med kommunikation kring sin forskning. Priset består av ett stipendium på 50 000 kronor som kan nyttjas i utvecklingen av forskningskommunikation.

– Det är jätteroligt och väldigt ärofyllt. Jag blir oerhört glad, säger Anna Duberg.

Dans för hälsa har idag över 600 utbildade instruktörer på cirka 190 orter. Verksamheten håller nu på att växa även utanför Sverige, framför allt inom Norden.

– Vi behöver sprida budskapet att små insatser kan göra stor skillnad. Alla kan nå en bättre mental hälsa genom aktiva levnadsvanor - men vi behöver ge stöd till de ungdomar som behöver det som mest. För mig är det självklart att elevhälsa och vårdinsatser behöver kompletteras med en kroppsbaserad approach. Dansen är ett bra exempel på det, eftersom den är resurseffektiv och ger både rörelseglädje och ett socialt sammanhang.

"Stödet avgörande för att våga"

Anna Duberg är i grunden legitimerad fysioterapeut inom barn- och ungdomspsykiatri. Efter sin disputation 2016 fick hon stöd av Social Impact Lab att utveckla Dans för Hälsa.

–  Det stödet var avgörande för att våga satsa. Efterfrågan fanns redan, men det är inte så lätt som nydisputerad att veta hur man tar nästa steg. Idag känns det väldigt naturligt att samverka med kommuner över hela landet.

Har du något bra tips till forskare inom andra fält som vill bli bättre på forskningskommunikation?

– De ska tänka på att slutanvändarna är viktiga. I mitt fall är det ungdomarna.  De som är intermedieärer, möjliggörare, kan ofta ta till sig och se värdet när vi använder ord som riktar sig direkt till de som är slutanvändare.

Vad får du för reaktioner från unga som har deltagit i ”Dans för hälsa”?

– De vittnar om att de känner sig mer bekväma i sin kropp och har hittat både lugn och energi. De berättar ofta om en känsla av inre styrka, ”jag duger som jag är”.

– Det som berör mig mest är när de pratar om att de inte är ensamma längre.

Text: Jesper Mattsson

Foto: delafoi.cc