Institutionen för hälsovetenskaper

Historik

1966 invigs GIH-Örebro och blir därmed det andra lärosätet som bedriver utbildning av gymnastiklärare i landet. 50 kvinnliga och 27 manliga studenter antas det första året och undervisningen bedrivs i provisoriska lokaler centralt i Örebro med idrottshuset som bas.

1971 flyttas verksamheten till de moderna anläggningarna i Almby. Antalet studentplatser utökas till 100 platser/år och många namnkunniga profiler valde att studera i Örebro under 1970-talet, som t ex Sven-Göran Eriksson och Ulrika Knape-Lindberg. Den sistnämnda utnämnd till årets alumn vid Örebro universitet 2012.

GIH

I samband med högskolereformen 1977 blir GIH-Ö en del av högskolan och Institutionen för gymnastik och idrott. Idrottslärarlinjen kompletteras med en flerämneslärarutbildning biologi, kemi, matematik och engelska som möjliga ämneskombinationer. 

Sveriges första idrottslärarkongress Sweducation genomförs för första gången 1979. Det blir sammanlagt sju kongresser fram till 1997 med deltagare från 30 nationer.

1992 byter Institutionen namn till Institutionen för idrott och hälsa. Kursutbudet vid institutionen breddas och idrottslärarutbildningen får en mer akademisk utformning och blir en del av lärarutbildningen vid högskolan i Örebro. 1996 startar en ny treårig utbildning, Hälsoutvecklarprogrammet.

Idrott inrättas som forskarutbildningsämne 2000 och Sveriges första professur i idrott tillsätts. 2002 antas de första doktoranderna i idrott antas och ämnet Folkhälsovetenskap inrättas vid institutionen. Året därpå inrättas det treåriga kandidatprogrammet Management in Sport and Recreation. Parallellt startar institutionen två tvååriga yrkeshögskoleutbildningar, dels Fotbollstränarlinjen som förläggs till Degerfors, dels Spa-programmet som initialt förläggs till Loka brunn och året därpå till Campus Grythyttan. Fotbollstränarutbildningen genomförs i två omgångar och Spa-programmets sista studenter antas ht-12.

Hälsovetenskapliga institutionen bildas 2005 när institutionen för idrott och hälsa och institutionen för vård och omsorg slås samman. Enheten för idrott blir en av fyra enheter inom institutionen. Folkhälsovetenskap och Hälsoutvecklarprogrammet flyttar till en annan enhet. 

Sveriges första doktor i idrott examineras 2008. Kandidatprogrammet Tränarprogrammet samt det internationella masterprogrammet Idrott med inriktning fysiologi och medicin inrättas 2009. Vid Universitetskanslersämbetets (UKÄ:s) utbildningsutvärdering 2014 får masterprogrammets två examina, magister- och masterexamen, omdömet ”Mycket hög kvalitet” som de enda av totalt 16 idrottsutbildningar i landet.

2011 startar en ny lärarutbildning införs och inom Ämneslärarprogrammet, inriktning arbete i gymnasieskolan, 300 hp, ingår ämnet idrott och hälsa såväl som förstaämne som andraämne. Forskningsmiljön Research in Sport and Physical Activity (RISPA) organiseras 2012 och identifieras som en forskningsmiljö inom fakulteten för medicin och hälsa. Samtidigt startar en gemensam forskarutbildning i idrottsvetenskap med olika inriktningar (fysiologi, samhälls- och utbildningsvetenskap samt didaktik).

2016 firade enheten 50 år. Under året utses Kathleen Armour, professor i idrottsvetenskap vid University of Birmingham, till hedersdoktor vid Örebro universitet. I oktober genomfördes också två jubileumsdagar med konferens och festligheter (GIH-Örebro 50 år) med 630 alumner som besökare.