Institutionen för hälsovetenskaper

Välbesökt forskningsseminarium med Bengt Fridlund

”Hur håller man sitt tema genom hela artikeln?” var rubriken på ett tvärvetenskapligt seminarium i serien Nursing Research Seminars. Inbjudna var doktorander och forskare från hela Institutionen för hälsovetenskaper och Universitetssjukvårdens forskningscentrum. Närmare 40 deltagare, från nyblivna doktorander till professorer utmanades av Bengt Fridlund i hur man ska göra för att hålla sitt vetenskapsteoretiska fokus genom hela forskningsprocessen.  

Bengt är senior professor som har arbetat vid ett flertal lärosäten i Sverige och Norge. 

Bengt Fridlund

Han har handlett ett stort antal doktorander varav flera nu själva är professorer, så det han hade en omfattande erfarenhet att dela med sig av. Det viktigaste budskapet var att man som forskare måste vara klar över sin människosyn, sin verklighetssyn, sin kunskapssyn, sin vetenskapssyn och sin metodologiska syn, i den ordningen.  Med olika exempel på vetenskapliga paradigm och teoretiska ramverk utmanade Bengt Fridlund deltagarna att reflektera över var de själva befinner sig. Seminariet avslutades med gemensam lunch och fortsatta diskussioner.

En målsättning för Institutionen för hälsovetenskaper är att fortsätta med tvärvetenskapliga forskningsseminarier som kan attrahera deltagare från de olika forskningsområdena. Nästa tillfälle är 23 maj när en grupp forskare inom omvårdnadsvetenskap upprepar sin uppskattade workshop från CARE4-konferensen i Antwerpen: Life stage and cross-population nursing research: from evidence to application.