Institutionen för hälsovetenskaper

Livliga diskussioner på forskarnas matchmaking

Livliga diskussioner vid matchmaking om barn- och ungdomsforskning

Hitta din partner i forskningen om barn och unga var temat när forskningsmiljön FAMN tillsammans med Grants Office vid Örebro universitet inbjöd till matchmaking. Syftet med träffen var att forskare från olika ämnen och med olika forskningstradition skulle få chansen att träffa varandra för att ge möjlighet till nya projekt, över gränserna.

Ett tjugotal forskare från olika institutioner, USÖ och Örebro teologiska högskola hade hörsammat inbjudan. Under ledning av Lovisa Svensson, Albert Svensson och Anna Eriksson-Trenter från Grants Office diskuterades inskickade frågor i små och stora grupper. Frågorna var allt från konkreta ”Hur når vi ut med vår forskning?” och ”Hur kan vi följa långtidseffekterna av interventioner i ungdomsåretn?” till mer filosofiska ”Drivs barn- och ungdomsforskare av vilja att fylla kunskapsluckan eller av ett advokatskap för barnen?”.

Resultatet av kvällen var fler nyväckta idéer om konkret forskningssamarbete och en önskan om fortsatt nätverkande runt barn- och ungdomsforskningen.