Institutionen för hälsovetenskaper

Malin Karlberg Traav spikade sin avhandling i medicinsk vetenskap

Tisdagen den 19 maj kl. 11:00 spikade Malin Karlberg Traav sin avhandling i medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap vid institutionen för hälsovetenskaper.

Malin Karlberg Traav spikade sin avhandling "Evidence-based nursing - reflections from different perspectives" i Prismafoajén, Örebro universitet.