BMLV, avancerad nivå, Magnetisk resonanstomografi I, teknik, metodik och diagnostik, 7,5 hp

Kursen vänder sig till dig med intresse för magnetisk resonanstomografi (MRT) och som vill fördjupa dig inom bild- och funktionsmedicin. Du får möjlighet att fördjupa din kunskap och färdighet om och förståelse för teknik, fysik, metodik och diagnostik i samband med en magnetkameraundersökning. Du skaffar dig förmåga att underlätta integreringen mellan teori och praktik genom olika moment i kursen. Att systematiskt reflektera och värdera ingår. Det ingår också att skriva en rapport som redovisas muntligt.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Kandidatexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap. Alternativt biomedicinsk analytikerexamen. Engelska 6/Engelska B och Svenska 3/Svenska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Övrigt: Kommunikationsverktyget är Blackboard.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V7308