This page in English

Institutionen för hälsovetenskaper

Ansökan om ändring av studietakt för utbildning på forskarnivå

Med studietakt avses den planerade eller den verkliga aktivitetsgraden, beroende på sammanhanget. Du kan inte ha en studietakt på mindre än 50 procent. Om du vill ändra din formella studietakt måste du ansöka om det via nedanstående formulär.

Eventuella frågor om ändring av studietakt kan ställas till forskarutbildningsadministrationen eller studierektor för respektive ämne.

Ansökan om ändrad studietakt

Din huvudhandledare kommer för kännedom att få en kopia på din inskickade ansökan om ändrad studietakt.

Behandling av personuppgifter

När din anmälan är inskickad kommer Örebro universitet att behandla dina personuppgifter, med syftet att administrera din anmälan. Uppgifterna kommer att behandlas fram tills dess att administrationen av aktuell aktivitet är avslutad. 

Mer information om hur Örebro universitet hanterar personuppgifter finns på sidan Behandling av personuppgifter vid Örebro universitet.

Keep session alive