Institutionen för hälsovetenskaper

Boka tid för antagningsseminarium / Book time for the admission seminar

Forskarutbildningsämne / Research subject:
Önskad tid Funktionsnedsättning och samhälle/ Preferred time Disability Research:
Önskad tid inriktning Hälso- och vårdvetenskap / Preferred time specialisation in Healthcare sciences:

Behandling av personuppgifter

Genom att skicka in din anmälan godkänner du att Örebro universitet behandlar dina personuppgifter i syftet att administrera antagningsseminariet. Uppgifterna kommer att behandlas fram tills antagningsseminariet äger rum.

Mer information om hur Örebro universitet hanterar personuppgifter finns på sidan Behandling av personuppgifter vid Örebro universitet.

---------------------------------------

Processing of personal data

By sending your application you consent to Örebro University processing your personal data for the purpose of administering the admissions seminar. The data is processed until the admissions seminar has taken place. 

More information on how Örebro University processes personal data can be found on the webpage Processing of personal data at Örebro University.