Institutionen för hälsovetenskaper

Önskemål om placering inom verksamhetsförlagd utbildning

Nedanstående formulär fylls i av dig som är student på specialistsjuksköterskeprogrammen för att universitetet ska kunna planera den verksamhetsförlagda utbildningen.

I specialistsjuksköterskeprogrammen ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Den genomförs i verksamheter med vilka Institutionen för hälsovetenskaper har ramavtal. Som student har du dock möjlighet att ansöka om att få genomföra din VFU hos annan anordnare (så kallad särskild placering). Det kan t.ex. handla om en verksamhet nära bostadsorten. Grundförutsättningen är att du på egen hand kontaktar och får positivt svar från en lämplig klinisk verksamhet, som kan erbjuda handledning med högskolemässig kvalitet. Läs mer här!

Observera att studenter inom anestesi inte omfattas av denna möjlighet.

Inför placeringsarbetet behöver institutionen få en uppfattning av hur många som avser att ansöka om särskild placering.

Genom att ange dina önskemål i formuläret kommer Örebro universitet att samla in uppgifter om namn och e-postadress  Behandlingen görs som en del av vårt myndighetsuppdrag som universitet och syftar till att planera verksamhetsförlagd utbildning. Uppgifterna kommer att gallras efter genomförd planering. Du som vill ta del av det som registrerats om dig eller ha synpunkter på behandlingen eller de uppgifter som samlats in genom att kontakta institutionens dataskyddssamordnare på This is an email address alternativt lärosätets dataskyddsombud på This is an email address. Klagomål som inte kan lösas med Örebro universitet kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten.

Önskemål om VFU-placering

Jag avser att ansöka om särskild placering utanför Örebro

Följande två punkter besvaras endast av dig som studerar till akut- eller ambulanssjuksköterska:

Jag önskar genomföra min VFU under