Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Mer om oss på JPS

Presentation

Ett intresse för människors utveckling och livsvillkor, för de ramar och strukturer som styr oss och samhället – det förenar oss som arbetar vid institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete vid Örebro universitet, eller JPS som man kallar oss till vardags.

Det är det vi undervisar om och forskar kring på olika sätt och från våra olika perspektiv. Vi fokuserar på och studerar individen, familjen, gruppen och skolan likväl som samhället i stort. Kombinationen av ämnen är möjligtvis ovanlig, men unik och givande: juridik (eller rättsvetenskap som ämnet formellt heter här hos oss), kriminologi, psykologi och socialt arbete. Du finner den inte vid något annat universitet i det här landet. Det gör att vi har helt andra och mer konkreta möjligheter till samarbete än vad man traditionellt haft och ännu har på andra ställen.

Utbildning

Vi har ett brett utbud av program och kurser som är attraktiva, starka och uppskattade. De flesta av våra program är professionsprogram, vilket betyder att de leder fram till en yrkesexamen. Vi erbjuder också uppdragsutbildning riktad till yrkesverksamma, främst inom stat och kommun. Om du är intresserad av att veta mer om uppdragsutbildning eller beställa en utbildning för din personal, läs mer här:  Uppdragsutbildning 

  • juridik/rättsvetenskap – Juristprogrammet, Rättsvetenskapliga programmet med internationell inriktning och en mängd fristående kurser inom olika rättsområden, samt studier på forskarnivå
  • kriminologi – Kriminologiprogrammet, fristående kurser i kriminologi upp till kandidatnivå
  • psykologi – Psykologprogrammet, fristående kurser upp till kandidatnivå, samt studier på forskarnivå
  • socialt arbete – Socionomprogrammet och fristående kurser inom sitt område, samt studier på forskarnivå.

Forskning

Forskningen spänner över en stor bredd av områden, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt; barns och ungdomars utveckling; Europarätt; folkrätt; genusperspektiv i socialt arbete; insolvensrätt; kamrat- och familjerelationer; komparativ rätt; konstitutionell rätt; kriminalitetsutveckling; kriminalvård; missbruk; mobbning och kränkningar; politisk socialisation; riskbedömning; sanktionsrätt; smärta; social fobi; sömnsvårigheter; tillämpad kriminologi; ungdomsvård; utredningsmetodik och utvärdering, för att nämna några.

Vid JPS finns såväl internationellt välrenommerade forskningsmiljöer, som flertalet forskargrupper på stark frammarsch. I externa utredningar har följande forskningsmiljöer setts som nationellt eller internationellt ledande:

  • Center for Health and Medical Psychology (CHAMP),
  • Center for Criminological And PsychoSocial research (CAPS),
  • Centrum för Utvecklingsforskning (CDR),
  • Youth & Society (YeS).

Vi samarbetar med både svenska och utländska universitet, med kommuner, landsting, statliga myndigheter och det privata näringslivet.