This page in English

Institutionen för medicinska vetenskaper

Ansökan om byte av allmän studieplan inom forskarutbildningsämnet medicinsk vetenskap

Ansökan om byte av allmän studieplan

Keep session alive

Doktorand

Allmän studieplan

Du hittar informationen om din nuvarande allmänna studieplan i din individuella studieplan (ISP).

Byte av allmän studieplan kan endast göras till den senaste/aktuella allmänna studieplanen, du hittar den här.

Behandling av personuppgifter

När din anmälan är inskickad kommer Örebro universitet att behandla dina personuppgifter, med syftet att administrera din anmälan. Uppgifterna kommer att behandlas fram tills dess att administrationen av aktuell aktivitet är avslutad. 

Mer information om hur Örebro universitet hanterar personuppgifter finns på sidan Behandling av personuppgifter vid Örebro universitet.