This page in English

Forskarutbildningsämnet medicinsk vetenskap

Medicinsk vetenskap är ett sammanhållet ämne på forskarnivå för studier av orsaker till ohälsa och sjukdom samt individens möjligheter och behov för att uppnå och vidmakthålla en hög grad av hälsa. Studier inom ämnet innefattar både grundforskning och tillämpad forskning, hälsoekonomiska och etiska aspekter samt medicinsk pedagogik. Till sin natur utgörs stora delar av den medicinska vetenskapen av klinisk forskning.

Om forskarutbildningsämnet

Fakultetsnämnd

Fakultetsnämnden för medicin och hälsa

Institution

  • Institutionen för hälsovetenskaper
  • Institutionen för medicinska vetenskaper

Allmän studieplan

Ämnesansvarig

De olika inriktningarna inom forskarutbildningsämnet Medicinsk vetenskap är:

  • Biomedicin som innefattar studier av människan och hennes sjukdomar med utgångspunkt från den roll gener, molekyler och celler spelar för normal funktion och för sjukdom.

  • Hälso- och vårdvetenskap har fokus på hälso- och ohälsoproblematik hos akut och långvarigt sjuka och personer med funktionshinder. Ämnet har ett person-, familj- och samhällsperspektiv omfattande hälsofrämjande, prevention, omvårdnad/vård och rehabilitering.

  • Kirurgi som innefattar studier av fysiologiska och patofysiologiska skeenden relaterade till sjukdom och åtgärder relaterade till kirurgisk behandling.

  • Medicin som innefattar studier av normala och sjukdomsrelaterade processer hos människa från molekylär till individnivå. Ämnet omfattar även människans samspel med den omgivande miljön, liksom farmakologiska principer.