This page in English

Institutionen för medicinska vetenskaper

Ansökan om byte och/eller tillägg av handledare

Detta formulär ska användas i samband med byte/tillägg av handledare för doktorander antagna vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

Om du vill förändra något i din handledarkonstellation (byta, ta bort eller lägga till) ska du fylla i nedanstående formulär.

Du/ni kan läsa mer om vem som får vara handledare och vilka krav som ställs i regelhandboken kap 10 (s 19-20).

Eventuella frågor kan ställas till studierektor Amanj Saber (inriktning kirurgi), Julia König (inriknting biomedicin och medicin) eller forskarutbildningsadministrationen.

Ansökan om byte/tillägg av handledare

Keep session alive

Doktorand


Nuvarande huvudhandledare

Nuvarande biträdande handledare

Har du fler nuvarande biträdande handledare?

Nuvarande biträdande handledare

Har du fler nuvarande biträdande handledare?

Nuvarande biträdande handledare

Har du fler nuvarande biträdande handledare?

Nuvarande biträdande handledare


Avgående handledare

Tillträdande huvudhandledare

Tillträdande biträdande handledare

Har du fler tillträdande biträdande handledare?

Tillträdande biträdande handledare

Har du fler tillträdande biträdande handledare?

Tillträdande biträdnade handledare

Har du fler tillträdande biträdande handledare?

Tillträdande biträdande handledare

Behandling av personuppgifter

När din anmälan är inskickad kommer Örebro universitet att behandla dina personuppgifter, med syftet att administrera din anmälan. Uppgifterna kommer att behandlas fram tills dess att administrationen av aktuell aktivitet är avslutad. 

Mer information om hur Örebro universitet hanterar personuppgifter finns på sidan Behandling av personuppgifter vid Örebro universitet.