This page in English

Forskargrupp

Matematikdidaktik

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Anna Teledahl

Forskningsämne

Vi är en forskargrupp som förenas kring vårt intresse för praktikbaserad forskning om lärande och undervisning i matematik och vi samarbetar i de flesta av våra projekt direkt med verksamma lärare. Fokus i vår forskning ligger på att karaktärisera och förstå lärandeprocesser och undervisning i matematik men vi har också ett fokus på vilka medel som behövs för att stödja en utveckling av matematikundervisningen. Våra empiriska forskningsintressen är relativt breda och behandlar bland annat kommunikation (både skriftlig och muntlig), resonemang och problemlösning, och bedömning i matematik. Vi undersöker också datalogiskt tänkande, programmeringsundervisning och digitalt förstärkt matematikundervisning samt lärares kollegiala arbete med att utveckla sin matematik-undervisning. Teoretiskt är vi öppna för flera olika perspektiv och har bland annat arbetat med inferentialism, Design Research, Realistic Mathemathics Education och CHAT. I konkreta termer innebär vårt samarbete gemensamma seminarier där vi lägger fram och bearbetar egna texter så väl som nya och spännande tankar i annan matematikdidaktisk forskning. Vi strävar efter att utöka vårt utbyte och samarbete med andra forskningsmiljöer i matematikdidaktik både nationellt och internationellt.

Forskningsseminarier i matematikdidaktik